فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز

دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز۳ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری

دانلود جدول سوات (Swot) تحلیل نظام های سه گانه (کالبدی بصری، دسترسی، ادراکی اجتماعی) در فضای شهری ۱۶ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان

نمونه پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در ارتقاء حس مکان ۵ ص فرمت PDF شامل ۴۲ سوال

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز

دانلود جدول سوات (Swot) نظام های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی شهر شاندیز در دسته های مختلف به همراه پیشنهادات و راهبردها ۱۲ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ۱۳ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه

پرسشنامه عزت نفس و اعتماد به نفس آیزنک شامل توضیحات، روایی و پایایی، جداول و سوالات پرسش نامه ۱۱ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی