فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

جزوه شیمی آلی پیشرفته کری

دانلود جزوه شیمی آلی پیشرفته کری ۱۸۹ ص فرمت pdf تایپ شده

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شیمی آلی ۱ - ۲ و ۳ پروفسور اسلامی دانشگاه تهران دستنویس

دانلود جزوه شیمی آلی ۱ - ۲ و ۳ پروفسور اسلامی دانشگاه تهران دستنویس ۲۹۲ ص فرمت pdf

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شیمی تجزیه 1 پروفسور جوزن، پروفسور پورنقی آذر و پروفسور گلابی دانشگاه تبریز

دانلود جزوه شیمی تجزیه 1 پروفسور جوزن، پروفسور پورنقی آذر و پروفسور گلابی دانشگاه تبریز ۶۱ ص فرمت pdf‌ دستنویس

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه شیمی معدنی 2 پروفسور مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه شیمی معدنی 2 پروفسور مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف ۱۰۴ ص فرمت pdf دستنویس

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمدرضا احسانی دانشگاه صنعتی اصفهان

دانلود جزوه عملیات واحد 1 دکتر محمدرضا احسانی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۵ ص دستنویس فرمت pdf

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بیوشیمی (مقدمات علوم پایه ۱) ـ باستانی

دانلود جزوه بیوشیمی (مقدمات علوم پایه ۱) ـ باستانی ۲۳۲ ص تایپ شده فرمت PDF

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کاربرد ریاضیات

جزوه کامل درس کاربرد ریاضیات به صورت دست نویس

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ریاضی مهندسی

جزوه کامل درس ریاضی مهندسی به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل نانو

جزوه کامل نانو به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی