پروپوزال رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش شهر ایلام

دسته بندي : مباحث رشته ها » پروپزال

دانلود ورد با موضوع پروپوزال رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش شهر ایلام دارای 21 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 21 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

مديريّت آموزشي موضوع: پروپوزال رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش شهر ایلام مقدمه در عصر حاضر اطّلاعات یعنی مجموعه ي داده های پردازش شده ای که بن پایه ي علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . در چنین شرایطی افراد، سازمان ها وجوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده ي امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده ي بهینه از فن آوری و روش های نو، اطلاعات و دانش های موجود، در موقعیّت های سازمانی و زندگی فردی بهره مند گردند . از آن جایی که آموزش یا یادگیری ،ساز و کاری علمی و دقیق است که اطلاعات موجود در محیط، سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطّبع به کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید . امروزه پیشرفت و توسعه ي کشورها، سازمان ها و موسّسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب، سبب شده است که سازمان ها، آموزش وپرورش را دررأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه ي کشورها ست . در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار مديران آن می باشد . چگونگی استفاده ي بهینه و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده سازمان می باشد . بهينه سازي در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به اين معني است كه   بتوان با استفاده با مديريّت بهتر ثمره بيشتری را با صرف منابع انسانی كمتر حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجّه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجّه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است . در بهینه سازی، کوشش بر این است که وضعیت موجود از زاویه ي استفاده ي کمتر از منابع وحصول نتیجه ی بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با استفاده از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد . زیربنای توسعه ي کشورها وسازمان ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است.اجراي دوره های آموزشي مناسب، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است. آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار وتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتري برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم نیاز دارند . برای به حداکثر رساندن اثربخشی وکارایی افراد سازمان، ضمن آشناساختن با محیط و توجیه آن ها براساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را باید برای آن ها تدوین نمود . بهره وری بر دانش، مهارت و نگرش نیروی کار بستگی دارد. می توان گفت : مهارت ، نقش اصلی را در دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی بازی می کند. آموزش نیروی کار می تواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری امكان و اجازه ي رشد سریع دهد (باربس - Barbes ،1999، به نقل از رضاييان،1392). بیان مسئله انسان موجودی است که دارای شخصیّت هاي مختلف و توانایی های متعدد می باشد و به تبع این شخصیت هاي متعدّد و متنوع است که اثرات محیطی روی رفتار و انگیزه های روانی و مادّی وی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی است. ولی با این وجود بعضی یافته ها رفتار انسان را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و نتیجه ی موردانتظار را با توجّه به یافته هایشان تعریف نموده اند که یکی ازپارامترهای اصلی دراین بین فرهنگ سازمانی - Organizational Culture است و هویّت،ارزش ها و باورهای افراد را در داخل یک محیط سازمانی تعریف می کند. (دلوی و ابزاری،1385). فرهنگ سازمانی شيوه ي انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخّص می کند، ادراکی يکسان از سازمان است که وجود آن در همه ي اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده ي مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز می سازد (رابینز - Robbins ،1991، ترجمه پارسائيان واعرابي،1387).به عبارت ديگر فرهنگ سازمانی، هويت اجتماعی هر سازمان را مشخّص می کند (سیدجوادین،1383).فرهنگ سازمانی مجموعه ای ازاعتقادها، باورهاوارزش های مشترک است که بر انديشه ورفتار اعضای يک سازمان اثر می گذارد.بدين علّت باورها و ارزش ها شالوده و پايه ي فرهنگ سازمانی است و اين عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفه ي سازمانی برای رسيدن به کارايي - Efficiency و اثربخشی - Effectiveness را بنيان می نهد(سید عامری،1387). آموزش و پرورش عام ترین نهاد جهت ایجاد این فرهنگ است و براي ایجاد، حفظ، پرورش و آموزش دانش آموزان نقش مهمي ايفا مي كند. تحقيقات نشان داده است كه بين فرهنگ در مراکز آموزشی از یک سو و حفظ و نگهداشت نيروي انساني از سوی دیگر، همبستگي مثبتي وجود دارد و اين همبستگي مي تواند موجب بهره وري نيروي كار گردد(نصیری پور،1388). امروزه اهميّت بهره وری با توجّه به گسترش روز افزون سطح رقابت، پيچيدگی های فناوری، تنوع سليقه ها، کمبود منابع وسرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشيده نيست. همچنين بهره وری و کارايي ارزشمندترين جايگاه را نزد مديران دارد و همه در جست و جوی کارايی بيشتر و اثربخشی فزون تر مي باشند و تلاش های آنان در همين راستا شکل می گيرد، تا ثبات سازمان را در دنيای پر رقابت امروز تضمين کنند. بهره وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. در واقع بر اين عقيده استوار است که انسان می تواند کارها را هر روز بهتر از روزپيش انجام دهد.علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که به طور پيوسته تلاش هايي در جهت انطباق فعاليّت های اقتصادی با شرايطی که به طور دائم در حال تغيير است، صورت پذيرد، در حقيقت بهره وری ايمان راسخ به پيشرفت انسان هاست (هنری،1382). در نتیجه از آن جا که فرهنگ سازمانی برتمامی جنبه های سازمان تأثیر دارد و با توجّه به نقش و اهمّیت ادارات آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اداری در شکوفاسازی استعدادهای بالقوّه ی دانش آموزان و نقش مؤثّر فرهنگ سازمانی ادارات در این فرآیند، این پژوهش برآن است تا به این سؤال پاسخ دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان این ادارات رابطه وجود دارد؟ ...
دسته بندی: مباحث رشته ها » پروپزال

تعداد مشاهده: 1379 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 21

حجم فایل:159 کیلوبایت

 قیمت: 22,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع پروپوزال رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش شهر ایلام دارای 21 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
    تعداد صفحه : 21 صفحه
    فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس